BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Sierpień 2019

SOS dla Seniora – opaski życia

Rekrutacja do programu pilotażowego „SOS dla Seniora – opaski życia” która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki dobiega końca. Do środy 7 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o opaski życia. 

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

– zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,

– jest w wieku 60+,

– jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną,

– ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

– w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, pok. 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635, e-mail: sosdlaseniora@zow.lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00,

– w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13, tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69, e-mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin z dopiskiem na kopercie „SOS dla Seniora”, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu dokumentów zgłoszeniowych, a nie datę wysłania formularza.

Poniżej regulamin, formularz zgłoszeniowy i oświadczenia w wersji elektronicznej.
Serdecznie zapraszamy.

zalacznik_1_do_formularza_zgloszeniowego_-_klauzula_informacyjna_rodo

regulamin_rekrutacji_i_udzialu_w_teleopiece

zalacznik_1_do_regulaminu_-_formularz_zgloszeniowy

zalacznik_2_do_regulaminu_-_upowaznienie_opiekuna_faktycznego_1

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 
Urząd Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: