BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Listopad 2014

”SOS – na sygnale”

Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.

Umiejętność ratowania życia to bardzo ważna rzecz, potrzebna każdemu człowiekowi. O przeżyciu przecież decydują pierwsze minuty, czy to podczas wypadku czy innych okoliczności. W takich chwilach nie możesz „stracić głowy”, bać się, zachowaj zimną krew i udziel pomocy osobie potrzebującej.

,, W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca.

Czasami, żeby zrobić pierwszy krok, potrzebna jest czyjaś pomoc…”

Zrobiony został pierwszy krok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej zakończyło realizację zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2014 dla fundacji i organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanej dotacji przeprowadzone zostało szkolenie dla 24 osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy oraz z placówek PSOUU Koło w Świdniku

Cel główny realizowanego zadania-uświadomienie celowości udzielania pomocy przedmedycznej i podjęcia działań ratujących życie osób poszkodowanych (rannych, nieprzytomnych).

001

I grupa świdnicka

 Ratownik medyczny, pielęgniarka pracowały w grupach sześcioosobowych z osobami niepełnosprawnymi przy pomocy wolontariuszy w sześcioosobowych grupach. Otrzymana dotacja pozwoliła na przeprowadzenie szkoleń metodą warsztatową, z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i prezentacji multimedialnych. Dzięki dotacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy beneficjenci zadania – osoby niepełnosprawne poznali zasady w jaki sposób udzielić pomocy osobie potrzebującej. Instruktaż wzywania pomocy, nauka wykonywania sztucznego oddychania, nauka wykonywania opatrunków, udzielania pomocy w sytuacjach omdleń, napadów epilepsji, zakrztuszeń; tematu higieny osobistej, nauka pomiaru ciśnienia krwi okazały się bardzo potrzebne. Nabyte przez Beneficjentów umiejętności pozwolą na reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Zajęcia warsztatowe pozwoliły na łamanie barier, stereotypów o osobach niepełnosprawnych jako biernych mało pomocnych. To szkolenie dla osób niepełnosprawnych to szansa nauczenia się, poznania, radzenia sobie z emocjami w sytuacji strachu, udzielania pierwszej pomocy, wzrostu niezależności oraz zaradności osobistej. Realizacja zadania stworzyła możliwość równych szans rozwoju i wzmocnienie codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, które ze względu na swoją sytuację są jedną z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych.

002

II gr świdnicka

003

III gr.WTZ Janowica

Dzięki temu mogliśmy obserwować wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, potrzeba do włączenia się w zaspokajanie poczucia koherencji (poczucia sensowności, zaradności oraz skuteczności własnej osoby na otoczenie społeczne). Osoby niepełnosprawne intelektualnie po szkoleniu wiedzą jak wybrać numer telefonu czy jakkolwiek zareagować w momencie skaleczenia, oparzenia, wypadku, zasłabnięcia jak reagowaniu w sytuacji zagrożenia. Szkolenie w formie warsztatów pokazało, że bycie niepełnosprawnym nie musi oznaczać bycia biernym, nie umiejącym pomóc. Dzięki dotacji osoby biorące udział w szkoleniu zostały wyposażone w podstawowe umiejętności ratowania drugiego człowieka. Poznane zasady powiadamiania odpowiednich służb (pogotowie, policja, straż pożarna) o wypadku i o poszkodowanym wprawiło wielu beneficjentów szkolenia w zdziwienie, że mogą zawiadamiać odpowiednie służby, że mogą być uczynni, i aktywni. Ćwiczenia min. wykonywanie sztucznego oddychania, masażu serca podejmowane były bardzo aktywnie, dla wielu Beneficjentów było wskazaniem możliwości niesienia pomocy innym, działania bez oglądania się na innych.

004

IV gr WTZJanowica

Nie ważne kim jesteś, tylko jaki jesteś. 

 Sentencja ta nie dzieli ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, jest w niej prawda, o nas jako ludziach, o człowieku – jaki jesteś. Od tego jacy jesteśmy, jak się zachowany w określonych sytuacjach bardzo często zależy czyjeś życie.

 Życie to wielka gra, którą nie zawsze się wygrywa,

więc żyj chwilą,

chwytaj każdy dzień i nigdy nie żałuj.

 005
Takie warsztaty to duże wyzwanie ale warto było podjąć trud realizacji widząc zaangażowanie podczas warsztatów i radość z prowadzonych zajęć.

„ Życie to nie znaczy iść prze róże,

Sięgać po laury, zbierać oklaski.

Życie to znaczy przetrwać wszystkie burze

I dążyć tam, gdzie świecą ideałów blaski”

Adam Asnyk


Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji zadania a w szczególności grupie świdnickiej, która bardzo mobilizowała do ćwiczeń.

 Maria L-Z

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: