BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Sierpień 2019

Spacer: Freski w Kaplicy Trójcy Świętej z tłumaczeniem na PJM

Inna Fundacja zaprasza w sobotę 10 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:30 do 14:00 na spacer z nutką sztuki – freski we wnętrzu Kaplicy Trójcy Świętej dostępny w języku migowym w ramach projektu „Nie wymigasz się od historii/herstorii”.

Będzie to doświadczenie iście mistyczne, dlatego zapraszamy Was na nasz spacer i podoświadczanie wzniosłości i piękna tego miejsca. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na adres e-mail: inna.fundacja@gmail.com

Sklepienie Kaplicy, na nim anioły. W dolnej części zdjęcia napis na żółtym tle: Nie wymigasz się od historii/herstorii. Spacer: Freski w Kaplicy Trójcy Świętej wraz z piktogramem obrazującym tłumacza języka migowego

Kaplica Trójcy Świętej to najcenniejszy zabytek w Lublinie i jeden z najcenniejszych i najważniejszych w Polsce i Europie. Doskonałe zespolenie gotyckiej architektury z bizantyńsko-ruską polichromią wnętrza czyni z niej zabytek unikatowy w skali międzynarodowej.

Fundacja malowideł przypadła na szczytowy okres rozkwitu miasta. W 1386 r. podpisano w Lublinie umowę ślubną pomiędzy królową Jadwigą a Władysławem Jagiełłą. W 1421 r. husyci ofiarowali tutaj tron czeski Władysławowi Jagielle. Przez kolejne stulecia gotycka budowla pełniła funkcję kaplicy królewskiej. Król hojnie wyposażył prebendę, zapewniając jej dalszy rozwój.

Źródło: Inna Fundacja

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: