BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 czerwiec 2018

Spektakl „Opera Kartoflana” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Fundacja Teatroterapia Lubelska serdecznie zaprasza na spektakl „Opera Kartoflana” w wykonaniu aktorów Teatroterapii Lubelskiej. Spektakle odbędą się 20.06. i 21.06.2018 r. o godzinie 18:00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1.

Istnieje możliwość zagrania spektaklu w dniach 19-21.06.2018 pomiędzy godziną 10:00 a 16:00 – jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rezerwacja (przynajmniej dzień wcześniej) na określoną datę i godzinę dla zorganizowanej grupy widzów.

Plakat Opera Kartofana

 

„Jesteśmy Aktorami Teatroterapii – ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy od początku swojej działalności, przez pryzmat swoich pięknych, mądrych i poetyckich przedstawień teatralnych, rozwijają i popularyzują „nowe” spojrzenie na osobę niepełnosprawną. Ze sceny głosimy manifest odważny: nie bójcie się upośledzonych ludzi, nie wstydźcie się i nie odwracajcie od nich oczu na ulicy czy w autobusie, nie bądźcie obojętni na ich inność – czujemy tak samo jak Wy, mamy też pragnienia i potrzeby podobne do Waszych.”

Spektakl „Opera kartoflana” w reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej, opiera się na pozornie sprzecznej logice hiphopowych tekstów piosenek o włączającym wyłączaniu ludzi, którzy z racji niespełnionej normy dostali się w tryby złożonej maszyny społecznej i opieki. Jednostkowe doświadczenie rzeczywistości politycznej/społecznej/edukacyjnej ustanowiło formę spektaklu i jego wyraz – a zapisane w ciele aktora strategie/wybory i decyzje dotyczące norm i ich ekspresji przekazują teraźniejszy i obecny (HIP) oraz sposób poruszania (HOP) w krytycznej refleksji nad współczesnością.
Aktorzy Teatru Ludzi Niepełnosprawnych nie stosują ideologicznej zasłony dla nierozwiązanych problemów i nie szukają okazji do podtrzymania istniejących hierarchii. O(d)grywają wykluczenie wykluczonych.

Fundacja Teatroterapia Lubelska
ul. Młodej Polski 32/144
20-863 Lublin
tel. 502 174 209
e-mail: tln@teatroterapia.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: