BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Listopad 2011

Społeczna Rada Seniorów

Dzisiaj, 18 listopada 2011 roku w Ratuszu, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 890/2011, powstała i ukonstytuowała się Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin.

Do dnia 27 września 2011 roku każda organizacja pozarządowa z terenu Lublina, działająca na rzecz osób starszych, mogła zgłosić kandydata do ww. Rady. Jej stworzenie zapowiedziała już w lipcu wiceprezydent pani Monika Lipińska.

Oto skład Społecznej Rady Seniorów:

  • Małgorzata Stanowska – przewodnicząca
  • Alina Gucma – wiceprzewodnicząca
  • Magdalena Szerszeń – sekretarz 

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów,  została wieloletnia

działaczka społeczna  – Ewa Dados. Pełni dyżury w Ratuszu w piątki od godz.11.30 do 13.30.

 

Kazimierz Adomat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: