BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Lipiec 2018

Społeczne konsultacje w ramach budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje społeczne w ramach budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Na Lubelszczyźnie spotkanie na ten temat odbędzie się 30 lipca o godz. 10.30 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przy ulicy Peowiaków 6. W spotkaniu weźmie udział Krzysztof Michałkiewicz Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania prezentowane będą założenia „Mapy drogowej systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, a w szczególności:

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej.

Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45%. Po zmianach składka będzie pobierana w tej samej wysokości, z tym że 2,30% trafi bezpośrednio na przeciwdziałanie bezrobociu, a 0,15% na fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększy się o 650 mln złotych rocznie.

Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będzie jednak danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (ok. 87 tys. zł miesięcznie). Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4% nadwyżki tej kwoty. Po raz pierwszy daninę najbogatsi podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 roku. W efekcie do funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych trafi w 2020 roku 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 1,8 mld zł.

Program dostępność +

Zainaugurowany pod koniec kwietnia program „Dostępność+ 2018-2025” ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy z nich – bardziej uniwersalny i długofalowy – zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Drugi wymiar – bezpośredni – to w praktyce bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług, tak aby były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację programu „Dostępność+” w perspektywie 2018-2025 przeznaczono 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).

oraz

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródła: MRPi PS , PFRON

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: