BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 styczeń 2019

Spotkania regionalne RPO w Biłgoraju, Świdniku i Lublinie

W dniach 8-10 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich spotyka się z mieszkańcami Lubelszczyzny.

W spotkaniach uczestniczy zawsze prawnik, który przyjmuje sprawy indywidualne. Jeśli ktoś chce skorzystać z jego pomocy, to warto, by przyniósł na spotkanie kopie dokumentów w sprawie. To na ich podstawie Biuro RPO może prowadzić sprawę.

Spotkanie odbędzie się 10 styczniaw Świdniku (o godz. 12 w Urzędzie Miasta przy ul Wyspiańskiego 27) oraz w Lublinie (godz. 16:30 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy up. Peowiaków 12).

Źródło: https://www.rpo.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: