BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Październik 2018

Spotkanie „Bliżej Funduszy Europejskich”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie pt. „Bliżej Funduszy Europejskich”, które odbędzie się 19 października 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Spotkanie będzie poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nadzorowanym przez MRPiPS na terenie woj. lubelskiego. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać do 17.10.2018 r. poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na: www.efs.mrpips.gov.pl/lublin

zaproszenie_lublin-1

Adam Szczubiał

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: