BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 kwiecień 2017

Spotkanie dotyczące projektów wdrażanych przez PFRON

19 kwietnia 2017 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PFRON na temat wdrażanych programów „Absolwent” oraz „Stabilne zatrudnienie”.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele wyższych uczelni z terenu województwa lubelskiego, organizacji pozarządowych, urzędów pracy. Program przedstawił Krzysztof Kaca – Naczelnik Wydziału ds. Projektów w Departamencie ds. Programów PFRON.

Zdjęcie-szkolenie PFRON

Pilotażowy program „Absolwent” ma na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, skierowany jest do uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i partnerstw uczelni z organizacjami. Beneficjentami programu mają być osoby, które ukończyły studia nie wcześniej niż 24 miesiące przed przystąpieniem do projektu lub są na ostatnim roku studiów. Ogłoszenie o konkursie ma być opublikowane przez PFRON jeszcze w kwietniu tego roku. Beneficjenci mają być objęci wsparciem w zakresie zaplanowania ścieżki zawodowej i jej wdrożenia, podwyższania kwalifikacji zawodowych i wsparcia zatrudnienia. Koszty realizacji programu w latach 2017-2020 szacowane są na 80 000 000 złotych. Więcej informacji na temat programu zawartych jest na stronie www.pfron.org.pl

Program „Stabilne zatrudnienie” ma na celu zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych pracujących w administracji publicznej. Skierowany jest do instytucji publicznych, samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz do państwowych oraz samorządowych instytucji kultury. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Instytucje mogą starać się m.in. o dofinansowanie wyposażenia i szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Więcej informacji pod adresem: www.pfron.org.pl

Fotorelacja Kamil Artur Kuliński

no images were found

Małgorzata Kazańska-Piłat

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: