BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Marzec 2019

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Informuje, że 15 marca br. przeprowadzi spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka  – ul. Diamentowa 2 w Lublinie, sala 123 (sala konferencyjna). Początek spotkania zaplanowano na godz. 10.00. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z zasadami ubiegania się o środki w ramach otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (ogłoszenie konkursowe, zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert, wzór oferty) oraz innymi zadaniami ROPS realizowanymi  we współpracy z organizacjami pozarządowymi.     

Zgłoszenia na spotkanie należy wysyłać na adres mailowy janusz.iwanicki@lubelskie.pl do 11 marca. W tytule maila należy wpisać  „zgłoszenie na spotkanie informacyjne”. W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji pozarządowej, imię i nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy.
Prosimy o zgłaszanie nie więcej niż dwóch osób z jednej organizacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu do ROPS.

Źródło: rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: