BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Wrzesień 2011

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie organizuje w dniu 10 października br. spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczące realizacji zadań w 2011 r.
W czasie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Przebieg konkursów ofert z 2011 r. – zadania, kwoty, terminy, kryteria oceny projektów, dodatkowe wymogi, procedura przyjmowania zadań przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
2. Wyniki konkursów – najczęściej występujące błędy, terminy zawierania umów, wymogi formalne do przelewu środków, zasady udzielania i znoszenia zabezpieczeń.
3. Realizacja i rozliczenie umów – zmiana kosztorysów w trakcie realizacji, sporządzane aneksów do umów, dokumentowanie wydatków,  ewidencja czasu pracy wolontariuszy.
4. Sprawozdanie  i kontrola wykonania umów – wymogi formalne sprawozdania, kontrola, ostateczne rozliczenie wykonania umowy, zwrot/likwidacja zabezpieczeń.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.rops.lubelskie.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: