BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 styczeń 2017

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie poświęcone będzie realizacji zadań zlecanych organizacjom w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Omówione zostaną zmiany w przepisach oraz zasady organizacji przez ROPS otwartych konkursów ofert.

Data i godzina spotkania: 3 lutego,  godz. 10.00.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (nowy adres Ośrodka: ul. Diamentowa 2).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: janusz.iwanicki@lubelskie.pl i telefonicznie pod numerem 81 528 76 21,  do dnia 31 stycznia br.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: ROPS w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: