BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Luty 2014

Spotkanie informacyjne w sprawie FIO

W związku z przyjęciem Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020″,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem,  na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz nowych zasad ubiegania się o dotację.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 lutego 2014 r.(poniedziałek) w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o godz. 10.00 przy ulicy Spokojnej 4.

W celu przeprowadzenia spotkania na najwyższym poziomie proszę o przesyłanie zgłoszeń na spotkanie w terminie do dnia 13 lutego 2014 r. na adres poczty elektronicznej: mateusz.winiarski@lubelskie.pl

W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres organizacji, dane kontaktowe (tel., e-mail) oraz imię i nazwisko osób chcących uczestniczyć w spotkaniu. Proszę pamiętać, iż o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania:

Program spotkania w sprawie FIO


Mateusz Winiarski
________________________________
Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW