BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 styczeń 2019

Spotkanie integracyjne w Galerii Labirynt

W Galerii Labirynt w Lublinie odbyło się szkolenie Polskiego Języka Migowego zorganizowane przez biegłą tłumaczkę Magdalenę Gach. Uczestnicy ćwiczyli język migowy w kontaktach z osobami Głuchymi zaproszonymi na to niezwykłe spotkanie.

Panowała przyjazna, wesoła atmosfera, organizatorka dbała o to by każda strona mogła się wzajemnie zrozumieć. Na spotkaniu opowiedziano historię powstawania języka migowego w różnych krajach. Jak w Polsce kształtowały się różne sposoby komunikacji z Głuchymi: PJM i SJM, ich struktura i gramatyka. Omawiane były też stereotypy na temat społeczności Głuchych.

Przedstawiono również problemy a ściślej mówiąc bariery z którymi na co dzień borykają się osoby Głuche ze względu na niedostateczną znajomość polszczyzny oraz ustawicznym brakiem  ciągłego dostępu do informacji.

Foto (1)

Na spotkaniu miało też miejsce wspólne oglądanie fragmentu odcinka programu publicystycznego pt. „Włączeni i aktywni”. Przedstawiono w nim szereg propozycji, które mogłyby poprawić jakość odbioru przekładającego audycje tłumacza (standardowo jego wizerunek umieszczany jest w prawym dolnym rogu ekranu) poprzez m.in. dodanie białego tła za tłumaczem, zwiększenie obrazu tłumacza tak by był lepiej odbierany przez osoby z problemami wzrokowymi. A podchodząc do tego indywidualnie zebrani zgodnie stwierdzili, że najlepszą opcją byłoby zastosowanie i napisów i tłumaczenia na język migowy  nie eliminując w ten sposób osób niedosłyszących nieznających języka migowego.

To kilkugodzinne spotkanie  obfitowało w ciekawe doświadczenia. Podczas „miganej konwersacji” uczestnicy mogli poznać  różne warianty znaków i stylów migania poszczególnych osób Głuchych. Okazuje się, że podobnie jak brzmienie głosu osoby słyszącej, sposób migania jest indywidualny dla każdej osoby Głuchej.

Szkolenie połączone z integracją okazało się wspaniałym pomysłem i żywię nadzieję, że kolejne spotkania odbędą się niebawem.

Fotogaleria:

no images were found

 

Foto: Izabela Świeca

Tekst: Magdalena Zawadzka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: