BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Listopad 2019

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na spotkanie konsultacyjne w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” 15 listopada 2019 r.  w godzinach 9:00 do 17:00 w Hotelu Forum ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin. Organizatorzy prowadzą rejestrację uczestników on-line pod adresem www.szansa-power.frse.org.pl. Rejestracja kończy się 11 listopada 2019 r.

Celem spotkania są konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego, instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają zwrotów kosztów podróży.

Program spotkania konsultacyjnego:

9:00 – 9:30  |  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:30  |  Otwarcie spotkania

9:30 – 10:00  |  Założenia projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

10:00 – 10:30  |  Warunki rekrutacji grantobiorców w projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

10:30 – 11:30  |  Struktura modelu wsparcia edukacyjnego osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi. Sesja pytań i odpowiedzi

11:30 – 12:00  |  Przerwa kawowa

12:00 – 13:30  |  Innowacyjność modeli wsparcia – warsztaty

13:30 – 14:15  |  Przerwa obiadowa

14:15 – 14:45  |  Walidacja – metody i narzędzia

14:45 – 15:30  |  Czym jest Polska Rama Kwalifikacji?

15:30 – 17:00  |  Zakończenie spotkania, konsultacje indywidualne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne – projekt SZANSA – nowe mozliwosci dla dorosłych. pdf

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: