BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Luty 2020

Spotkanie konsultacyjne w Lublinie

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, poświęconych konsultacjom dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (w tym osób z niepełnosprawnościami), poprzez przyznanie grantów dla jednostek samorządu terytorialnego, służących uruchomieniu usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawie dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 Harmonogram spotkań:

 • 3 marca – Lublin

Dla kogo?

Bezpłatne spotkania skierowane są do przedstawicieli:

 • jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 • ogólnokrajowych związków JST,
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub pracujących z osobami z niepełnosprawnościami oraz środowisk pracujących z osobami z niepełnosprawnościami,
 • osób posiadających z racji zajmowanego stanowiska czy podejmowanych działań posiadają doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub osób z ograniczoną mobilnością.

Czas trwania spotkania 9:30-14:30

Obszary, które zostaną poruszone na spotkaniu konsultacyjnym:
Główne cele i założenia projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” oraz planowanego konkursu dla JST m.in.:

 • podmioty uprawnione do składania wniosków,
 • harmonogram konkursu,
 • poziom dofinansowania,
 • wymagania w zakresie wskaźników projektu,
 • informacja o uzyskanych danych z przeprowadzonych badań, krótki opis istniejących modeli usług transportu.

Dokumentacja konkursu grantowego – główne założenia m.in.:

 • omówienie wniosku o dofinansowanie/instrukcji wypełniania wniosku, czy wytycznych/ sposobu przygotowania koncepcji organizacji usług,
 • procedura oceny wniosków,
 • wzór umowy, koszty kwalifikowane, koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • zasady i zakres sprawozdania i rozliczania projektu.

Standardy w zakresie usług door-to-door, standardy w zakresie dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych m.in.:

 • definicja usługi door-to-door i możliwych wariantów jej wykonania,
 • zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door,
 • sposób zamawiania usługi przez użytkownika.

To jedyna okazja, aby zapoznać się z założeniami konkursu grantowego i zabrać głos na temat ich kształtu. Spotkania są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.konsultacje.bluehill.pl Z uwagi na ograniczoną pulę prosimy o szybką rejestrację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Pani Anna Broda

tel. 784 000 307

e- mail: konsultacje@bluehill.pl

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: