BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 marzec 2018

Spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.

W dniu 16 lutego 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.

W spotkaniu wzięli udział min.: Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Frant-Błażucka Kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej, Joanna Olszewska oraz Zbigniew Nastaj członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Katarzyna Barcikowska z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Zdjęcie

Spotkanie adresowane było do członków Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy, które zrzesza obecnie 36 ŚDS z terenu woj. lubelskiego.

Zdjęcie

Podczas spotkania omawiana była realizacja „Programu za życiem” w kontekście wyzwań i możliwości dla działalności Środowiskowych Domów Samopomocy. Planowane zmiany do ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy wzbudziły zainteresowanie członków Forum.

Zdjęcie

Przedstawiciele Rady z uznaniem odnieśli się do działalności ŚDS, wskazali na korzystanie z możliwości wspierania działań oraz współpracy w zakresie reprezentacji zagadnień ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie

Przedstawiono także relację ze spotkania z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Środowiskowych Domów Samopomocy i Sympatyków Domów, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Forum. Informację ze spotkania przekazała członkini Forum Agnieszka Błaszczak.

Zdjęcie

Prezentacja tworzenia sieci współpracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie naszego województwa w ramach Programu Aktion Mensch, możliwość włączenia się do realizacji działań we współpracy z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych była okazją do poznania Programu i nowej jakości pracy. Prezentacji dokonała Pani Katarzyna Barcikowska z FLOP.

Forum prowadziła Anna Płoszaj Dyrektor ŚDS w Łęcznej.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: