BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 luty 2018

Spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

 16.02.2018 r.  w godz. 10.00-12.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim na ul. Spokojnej 4 (Sala Kolumnowa) odbędzie się spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.

Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy  powstało 27.06.2013  roku  z inicjatywy członków-założycieli reprezentujących Środowiskowe Domy Samopomocy typu A, B ,C  z terenu woj. lubelskiego, działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

LFŚDS jest organizacją nieformalną otwartą dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem poziomu i doskonaleniem funkcjonowania oparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin na terenie Województwa Lubelskiego, wymianą doświadczeń oraz poszukiwaniem najskuteczniejszych rozwiązań realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Forum jest zrzeszeniem Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa lubelskiego.

Forum działa na zasadach:

  • solidarności – wzajemnego wspierania się w działaniach, nawet wtedy kiedy nie dotyczą one bezpośrednio interesów poszczególnych ŚDS,
  • otwartości i pluralizmu,
  • aktywnego uczestnictwa członków w pracach Forum poprzez udział w dyskusjach, szkoleniach, wymianę doświadczeń, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej, zgłaszania wniosków i opinii do władz Forum.

Deklarację uczestnictwa, treść porozumienia oraz inne cenne informacje można pobrać w załącznikach na stronie www.leczna.naszsds.pl w zakładce współpraca LFŚDS.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

ul. Akacjowa 11

tel. 81 4627274

 www.leczna.naszsds.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: