BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 Styczeń 2012

Spotkanie opłatkowe w Kurowie

W czwartkowe popołudnie, 5 stycznia 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kurowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”.

 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli między innymi: Pani Małgorzata Zawadzka-Suszek – Dyrektor PCPR w Puławach, Pani Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW w Lublinie, Pan Stanisław Wójcicki – Wójt Gminy Kurów, Pan Jerzy Wachel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurowie, Pani Halina Jankiewicz – Przewodnicząca GKRPA w Kurowie, Pani Justyna Księżniak – Kierownik GOPS w Kurowie, Pani Krystyna Skwarek Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie oraz ksiądz Roman Bednarczyk – proboszcz parafii Dęba, który odczytał fragment Pisma Świętego i poprowadził część modlitewną naszego spotkania.

 

Po krótkim wstępie Prezesa Stowarzyszenia Pani Danuty Kuny, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kurowie pod kierunkiem Pani Marii Kruk, zaprezentowali część artystyczną. Dzieci w pięknych, barwnych kostiumach przedstawiły program „Bajkowe Boże Narodzenie”, który dostarczył nam wielu wzruszeń i został nagrodzony gromkimi brawami.

 

Następnie zachęceni przez dzieci przystąpiliśmy do składania życzeń. Wspólnie łamiąc się tradycyjnie opłatkiem składaliśmy sobie nawzajem najlepsze i najszczersze życzenia. Dopełnieniem tych życzeń były słowa skierowane do nas przez zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała Pani Małgorzata Zawadzka-Suszek Dyrektor PCPR w Puławach, która życząc wszystkim wszystkiego, co najlepsze, podziękowała za dotychczasową współpracę i udział członków naszego Stowarzyszenia w programie „Samodzielni nie sami”. Pani Alicja Jankiewicz Dyrektor LFOON-SW w Lublinie kierując do nas bardzo ciepłe i serdeczne słowa życzeń, zwróciła uwagę na ogromną rolę współpracy różnych organizacji, dając za przykład wsparcie, jakie otrzymuje nasze Stowarzyszenie od Gminy Kurów. Zwieńczeniem tych wszystkich wypowiedzi były życzenia Pana Stanisława Wójcickiego Wójta Gminy Kurów.

Odświętny charakter spotkania, miła atmosfera oraz przygotowane przez członkinie smakołyki, wytworzyły niepowtarzalny nastrój, a wspólne śpiewanie kolęd pozwoliło stworzyć więź, jak podczas wigilii przy rodzinnym stole.

Otwarty Krąg Kurów

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: