BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 styczeń 2016

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół Drgawka zorganizowało spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni gości. Tradycyjnie rozpoczęliśmy się od słów Ewangelii przeczytanej przez księdza kanonika Mariusza Nakoniecznego – proboszcza parafii bł. Biskupa Władysława Gorala.

Zdjęcie

Odwiedzili nas Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Joanna Olszewska oraz Zastępca Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnoprawnych Sławomir Skowronek. Pani Dyrektor przekazała nam również życzenia od Pani Prezydent Moniki Lipińskiej.

Zdjęcie

Do naszego stołu zasiedli również przedstawiciele lekarzy – prof. Zbigniew Stelmasiak i prof. Konrad Rejdak, którzy w swoich życzeniach zapewniali o swoim wsparciu na kolejny rok. Na koniec wystąpiła Prezes Barbara Lisek przedstawiając naszych najmłodszych gości z Przedszkola nr 74.

Zdjęcie

Dzieci przygotowały przegląd kolęd i pastorałek ubarwiając nasze przedstawienie. Ponadto Pani Basia podsumowała ostatni rok pracy Stowarzyszenia i przedstawiła cele działania na przyszły rok. Nasze Stowarzyszenie finansowane jest jedynie ze składek członków i wpłat darczyńców, a w tym roku chcemy starać się o możliwość finansowania się z 1% podatku. Potem podzieliliśmy się opłatkiem i spędziliśmy czas na wspólnych rozmowach.

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: