BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Kwiecień 2013

Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące projektów współfinansowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych na terenie województwa lubelskiego, kierujących wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin spotkania: 23.04.2013 r. (wtorek), godz. 10.00-13.45

Miejsce: Inkubator Technologiczny (sala konferencyjna), ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin

Tematyka spotkania dotyczyć będzie projektów umożliwiających m.in. pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w drodze szkoleń i staży zawodowych oraz możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Plan spotkania:
10.00-10.15 – rejestracja uczestników
10.15-10.20 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników oraz przedstawienie planu spotkania
10.20-10.40 – krótka charakterystyka działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Działań i Poddziałań PO KL oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w tym temacie
10.40-11.20 – przedstawienie stanu wdrażania Działania 6.2 PO KL pod kątem możliwości uczestnictwa w projekcie osób niepełnosprawnych
11.20-11.40 – przerwa kawowa
11.40-13.00 – przedstawienie doświadczeń instytucji realizujących projekty skierowane do osób niepełnosprawnych w ramach PO KL
13.00-13.45 – podsumowanie konferencji, wnioski, dyskusja

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa poprzez nadesłanie Formularza zgłoszeniowego do 22 kwietnia br. do godz. 12.00.

Liczba miejsc ograniczona.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: