BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Grudzień 2011

Spotkanie wigilijne

,,Kultywujemy polską tradycję okresu Bożonarodzeniowego”.

Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim wzorem lat ubiegłych, zorganizował również w bieżącym roku spotkanie wigilijne pt.: ,,Kultywujemy polską tradycję okresu Bożonarodzeniowego”. Zadanie zostało zrealizowane dnia 14.12.2011 r. w godz. 10.00 – 17.00 na bazie Zakładu Gastronomicznego ,,U Antka” w Kol. Łaszczówka.
W spotkaniu wzięli udział:
• Niepełnosprawni intelektualnie wychowankowie placówek prowadzonych przez PSOUU: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Zakład Aktywności Zawodowej,
•    rodzice i opiekunowie wychowanków,
•    pracownicy placówek,
•   dzieci i młodzież tomaszowskich szkół

•  Schola działająca przy parafii Zwiastowania Najświętszej                Maryi Pannie w Tomaszowie Lubelskim

• Zespół ,,The One” z Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

•    zaproszeni goście:
1.    Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej  ks. Biskup dr Wacław Depo
2.    Ks. dr Mariusz Trojanowski – sekretarz Biskupa
3.    Ks. Dziekan Jan Krawczyk – Proboszcz Parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim
4.    Ks. Mieczysław Grabowski – katecheta PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim
5.    Ks. Prałat Józef Tucki – z Parafii  Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim
6.    Aleksandra Warmińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
7.    Jan Fila – Vice Starosta Tomaszowski
8.    Stanisław Cisło – Sekretarz Rady Powiatu Tomaszów Lubelski
9.    Marcin Kozłowski – Główny specjalista d/s budownictwa uspołecznionego
10.    Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
11.    Antoni Wawryca – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
12.    Ryszard Wawrzusiszyn – Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Lubelski
13.    Irena Szelezin –  z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
14.    Anna Jarczak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie lubelskim
15.    Pracownicy PCPR  w Tomaszowie Lubelskim:
16.    Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim
17.    Zbigniew Malicki – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim
18.    Halina Czarnecka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Lubelskim
19.    Celina Koperwas – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tomaszowie Lubelskim
20.    Dorota Ciećko – Puźniak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli
21.  Andrzej Mandziuk Zastępcą  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
22.    Jadwiga Lal – Przewodnicząca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu PROMYK
23.    Anna Ewa Tur – Prezes Akcji Wyborczej na Rzecz Miasta i Regionu
24.    Media

•    Katolickie Radio Zamość, (Paweł Gżegżółko)
•    Rewizje Tomaszowskie
•    Tygodnik Tomaszowski  ( Magdalena Malec- Tereszczuk).
Podczas spotkania Zespół ,,Przyjaciele” z PSOUU zaprezentował w przepięknej oprawie scenicznej Jasełka. Schola i zespół ,,The One” wykonały kolędy.
Życzenia od Pana Marszałka Krzysztofa Hetmana przekazała Pani Aleksandra Warmińska dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Po odczytaniu Ewangelii Św. Łukasza i wspólnie zaśpiewanej kolędzie ks. dziekan Jan Krawczyk,  przedstawiciele samorządów: powiatowego, gminnego i miejskiego oraz przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU Pani Beata Piech złożyli zebranym życzenia.
Wszyscy, dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia, a następnie przeszli do sal restauracyjnych, gdzie podano tradycyjne dania wigilijne. Wspólne kolędowanie pogłębiło atmosferę radości i jedności. Uczestników spotkania odwiedził Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej ks. Biskup dr Wacław Depo. Ks. Biskup wspólnie z uczestnikami spożył poczęstunek wigilijny, a następnie podchodząc do zebranych przy stołach uczestników błogosławił ich, rozdawał obrazki, prowadził krótkie indywidualne rozmowy dzieląc się radością i ogromnym poczuciem humoru. Do osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież, dorośli) oraz młodzieży ze szkół masowych przyszedł Św. Mikołaj i wręczył im paczki ze słodyczami.
Zarówno Ks. Biskup jak i przedstawiciele władz wojewódzkich oraz lokalnych wyrazili swoje uznanie dla działań prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla zorganizowanego spotkania wigilijnego i przekazali życzenia dalszych osiągnięć w tak bardzo ważnej i potrzebnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz wsparciu:
•    Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego,
•    Powszechnej Spółdzielni Spożywców ,,Społem”,
•    Spółdzielni  Produkcji Rolnej w Łaszczówce,
•    Hurtowni owoców i warzyw TOM-POL Państwa Kawałko,
•    Chłodni Uren z Łaszczowa  oraz
•    gospodarzy Zakładu Gastronomicznego ,,U Antka”  Państwa Antoniego i Urszuli Wyszyńskch.
•    rodziców
Ogromny wkład pracy w zorganizowanie spotkania włożyli pracownicy wszystkich placówek PSOUU:
•    Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy,
•    Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
•     Warsztatu Terapii Zajęciowej,
•    Ośrodka Wsparcia,
•    Zakładu Aktywności Zawodowej
oraz wychowankowie i Zarząd Koła.

WTZ PSOUU Tomaszów Lubelski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: