BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 marzec 2015

Spotkanie „Wpływ pacjentów na kształtowanie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza mieszkańców województwa na spotkanie dotyczące jakości i dostępności usług medycznych, którego organizatorami są Polski Związek Niewidomych oraz Wojewódzki Konsultant w dziedzinie okulistyki – prof. Tomasz Żarnowski. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawuje Marszałek Województwa Lubelskiego.

Spotkanie  „Wpływ pacjentów na  kształtowanie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale” odbędzie się 6 marca 2015 roku, o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, wejście od ul. Chmielnej 1.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Fundacja Lege Pharmaciae. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, nie obowiązują zapisy. Celem spotkania jest dostarczenie pacjentom wiedzy niezbędnej do tego, by mogli w świadomy sposób podejmować decyzje dotyczące korzystania z usług medycznych świadczonych przez szpitale.

Na spotkanie składać się będą trzy wykłady:

♦ Dostępność leczenia okulistycznego, w tym leczenia zaćmy:  Jakie ośrodki w województwie łódzkim wykonują zabieg usunięcia zaćmy? Ile osób czeka w kolejce i jaki jest przeciętny czas oczekiwania na leczenie zaćmy? Jaki wpływ na dostępność leczenia zaćmy maja zmiany demograficzne zachodzące w województwie? Co Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić w obszarze leczenia okulistycznego?

♦ Jakość usług medycznych świadczonych przez szpitale na przykładzie zabiegu usunięcia zaćmy – Jak przebiega zabieg usunięcia zaćmy? Jakie czynniki mają wpływ na jego jakość? Na jakich etapach może dojść do obniżenia jakości? Czy pacjent może mieć wpływ na podnoszenie standardu usług świadczonych przez szpitale?

♦ Prawo pacjenta do wyboru opcji leczenia – Czy pacjent ma prawo do wyboru usług medycznych o standardzie jakościowym wyższym, aniżeli standard finansowany ze środków publicznych? Czy polskie prawo umożliwia pacjentom partycypowanie w kosztach świadczeń medycznych w zamian za prawo do wyboru jakości usługi? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia sprzeciwiają się dopłatom do świadczeń? Jaką korzyść pacjenci mogli by odnieść dzięki możliwości partycypowania w kosztach np. zabiegu usunięcia zaćmy?

W spotkaniu wezmą udział:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski – kierownik Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Okulistyki

Dr n. med. Dorota Pożarowska – Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Katarzyna Sabiłło –  prezes Fundacji Lege Pharmaciae

Anna Szymańska-Woźniak – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych

Małgorzata Pacholec – sekretarz generalny Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych

Źródło: Urząd Marszałkowski

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: