BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Listopad 2012

Spotkanie z doradcami Lubelskiego Centrum Informacyjno-Poradniczego dla Osób Niepełnosprawnych

16 listopada 2012, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbyło się spotkanie z doradcami Lubelskiego Centrum Informacyjno-Poradniczego dla Osób Niepełnosprawnych.

   

 W trakcie spotkania uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi mieli okazję wziąć udział w wykładzie z zakresu doradztwa zawodowego, porad prawnych, konsultacji psychologicznych oraz szkoleń prowadzonych dla osób niepełnosprawnych. Uzyskali także cenne wskazówki dotyczące instytucji, które wspierają osoby niepełnosprawne w podejmowaniu zatrudnienia.

     W spotkaniu wzięły udział i zabrały głos przedstawicielki Międzyrzeckiego Oddziału Powiatowego Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, które zachęciły do współpracy nauczycieli, instruktorów, kierownictwo, a także samych podopiecznych do udziału w spotkaniach aktywizujących, szkoleniach, korzystania z dostępnych informacji w Internecie, broszurkach, wymiany poglądów, doświadczeń tak by zachęcić osoby niepełnosprawne do przełamywania barier, rejestrowania się w urzędach i podejmowania aktywności zawodowej.

Relacja pochodzi ze strony WTZ Międzyrzec Podlaski

Zdjęcia ze strony Specjalnego  Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: