BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 styczeń 2017

Spotkanie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciele „Drgawka”, zorganizowało spotkanie opłatkowe. W spotkaniu Stowarzyszenia uczestniczyli przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, ksiądz, lekarz z PSK 4, przedstawiciele Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Europejskiej Fundacji Opieki oraz aniołki z Przedszkola Nr. 74, które śpiewając umilały naszą uroczystość.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

                                     Fot. Dest

Barbara Lisek

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: