BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Wrzesień 2012

„Sprawnie w Sieci”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu i Ogólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” realizuje projekt „Sprawnie w Sieci”.

Projekt skierowany jest organizacji pozarządowych pomagającym osobom niepełnosprawnym.

Każda organizacja, która chce w nim wziąć udział powinna wybrać spośród siebie 3 osoby (mogą to być członkowie, pracownicy i/lub wolontariusze), w tym 1 osobę spośród kadry zarządzającej i 2 osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnością. Każda z tych 3 osób powinna wziąć udział w jednej rocznej konferencji (pierwsza w październiku 2012, a druga za rok jesienią) oraz w jednej czterodniowej wizycie studyjnej w Zamościu, a także w jednym czterodniowym szkoleniu. W projekcie są przewidziane oddzielne szkolenia dla kadry zarządzającej (terminy i tematykę będzie można wybrać podczas konferencji i wizyty studyjnej oraz dla specjalistów). Pierwsze ze szkoleń dla kadry zarządzającej będzie dotyczyło finansów w organizacjach pozarządowych.

Natomiast Specjaliści będą mieli do wyboru jedno z 4 szkoleń:
1. Wprowadzenie do zintegrowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
2. Systemy komunikacji alternatywnej (prowadzone przez prezesa Stowarzyszenia Mówić bez Słów- doświadczonego pedagoga specjalnego -p. Agnieszkę Pilch)
3. Zintegrowane działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w Europie ( z udziałem specjalisty z jednej z partnerskich placówek w Europie)
4. Sport osób z niepełnosprawnością – (prowadzone przez kadrę Ośrodka z Zamościa pod kierownictwem doświadczonego fizjoterapeuty – p. Ireneusza Klimka)

Dwa pierwsze szkolenia odbędą się jeszcze w tym roku , dwa kolejne w roku przyszłym – 2013. Pierwsza z czterech wizyt studyjnych odbędzie się między 30 września, a 2 października, zaś kolejna bezpośrednio po konferencji , w dniach 21-24 października podczas których zaprezentowane zostaną wszystkie placówki SPDN z Parkiem Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym w Bondyrzu i Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach.

Terminy kolejnych wizyt i szkoleń ustalimy podczas konferencji w Zamościu w dniach 19-20.10.2012r.

Ponadto będzie można zaprezentować swoją działalność w Biuletynach Sieci MPD, do których współtworzenia zapraszam! Jest to więc okazja do połączenia naszych pomysłów i działań oraz wyszkolenia zarówno doświadczonych pracowników jak i nowej kadry.

Sposób rekrutacji i formularze na stronie Projektu „Sprawni w Sieci”

Aleksandra Wnuk
Przewodnicząca
Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: