BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Maj 2012

Sprawozdanie z obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 10 maja 2012 w Tomaszowie Lubelskim zostały zorganizowane obchody Dnia Godności  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ich organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Celem ustanowienia Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności a także zwrócenie uwagi na bariery ,  które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Program tegorocznych obchodów rozpoczęła  uroczysta msza świętą w kościele p w Najświętrzego Serca Pana Jezusa, którą koncelebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup  Marian Leszczyński. Szczególnie podniosły charakter liturgii podkreślała obecność  wielu księży  w tym ks. dziekana Jana Krawczyka proboszcza parafii oraz ks. Mieczysława Grabowskiego , katechety PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, a także  oprawa muzyczna Orkiestry Dętej OSP.

Przybyli wierni  szczelnie wypełnili świątynię a także zajęli plac przed kościołem gdzie po zakończeniu Eucharystii uformowano czoło pochodu.

„Marsz Godności” to najbardziej widowiskowy element obchodów, jest manifestacją propagowanej idei walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest głosem samych niepełnosprawnych i wyrazem solidarności z nimi ogółu społeczeństwa.

Dlatego bardzo liczny udział w przemarszu przedstawicieli wszystkich grup społecznych a zwłaszcza władz samorządowych, powiatowych, miejskich i gminnych był realnym a nie deklaratywnym wyrazem poparcia dla środowiska osób niepełnosprawnych i troski o ich sytuację życiową.

Wymienić należy tu szczególnie udział  Jana Kowalczyka  Starosty Powiatu Tomaszów Lubelski i  Wojciecha Żukowskiego Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego oraz liczne grono wójtów pobliskich gmin, dyrektorów i prezesów instytucji i organizacji, członków powiatowej rady ds. osób niepełnosprawnych, Komendantów Policji i Straży Pożarnej.

Tej dostojnej grupie towarzyszyli ludzie młodzi i bardzo młodzi, uczniowie tomaszowskich szkół, przedszkoli i harcerze.Przybyli na uroczystości ze swymi pocztami sztandarowymi  a także kolorowymi dekoracjami i balonami.

Ich obecność w „Marszu Godności” jest bardzo cenną lekcją, która uczy aktywnych zachowań społecznych, uczy empatii i dostrzegania  spraw ważnych  jak tolerancja, odpowiedzialność.

Do obchodów  swojego święta bardzo poważnie przygotowały się same osoby niepełnosprawne i ich środowisko. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób w różnym wieku, przybyli z terenu całego powiatu, zrzeszeni w wielu placówkach i indywidualnie.  Niesione przez nich hasła i banery apelowały o prawo do normalnego życia  w którym szanowana jest godność  i realizowane potrzeby edukacyjne, zawodowe i kulturalne.

W ten słoneczny, majowy dzień dobrze było iść  z innymi ulicami Tomaszowa Lubelskiego, przy dźwiękach  dętej orkiestry w atmosferze życzliwości, sympatii i siły płynącej z obecności tych kilkuset osób, manifestujących swą postawę.

Zamknięty ruch pojazdów na głównej ulicy, dostojność przemarszu, rozmiar XXL, oprawa plastyczna i muzyczna zapewne sprawiły, że jego przesłanie dotarło do wszystkich mieszkańców miasta. Tego wydarzenia nie można było nie zauważyć.

Gdy przemarsz dotarł do Domu Kultury w imieniu organizatora, PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, Stanisława Ratajczak podziękowała wszystkim za udział w manifestacji, a osobom wyróżnionym zostały wręczone dyplomy uznania.

Dalsza część obchodów przebiegała w sali widowiskowej oraz kuluarach Domu Kultury a złożyły się na nią wystąpienia oficjalne i artystyczne.

Wystąpienie Stanisławy Ratajczak wiceprzewodniczącej PSOUU Koło w Tomaszowie zostało poświęcone nakreśleniu obecnej sytuacji i problemom środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przebijała z niego duma płynąca z 49 lat pracy organizacji i działalności 120 kół terenowych w całym kraju ale też poważne obawy o stosowanie niehumanitarnych praktyk wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, o brak ustaw stanowiących porządek prawny i ekonomiczny, system orzecznictwa, wysokość nakładów finansowych na utrzymanie istniejących placówek. Jej słowa brzmiały poważnie gdy mówiła z troską ”…czujemy zagrożenie i czujemy obawę o los dzieła, które jest dobrem wspólnym i jedyną alternatywą dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję na przetrwanie i cieszenie się sukcesami…”.  Niewątpliwie jednym z nich jest powstały w 2009 roku Zakład Aktywności Zawodowej zatrudniający 30 osób, są wśród nich osoby  ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W swej działalności stowarzyszenie korzysta z pomocy, zrozumienia i wsparcia finansowego władz samorządowych, organizacji, przedsiębiorców i osób prywatnych, do nich wszystkich kierowane były indywidualne słowa podziękowania  wypowiedziane przez panią Stanisławę Raczkiewicz w imieniu  wszystkich beneficjentów.

Osobne i szczególne słowa uznania zostały skierowane do osób pracujących  w poszczególnych placówkach z niepełnosprawnymi, do terapeutów, nauczycieli i rehabilitantów, którzy swą pracę traktują jak misję a jej efekty  są widoczne  w codziennym i artystycznym życiu ich podopiecznych i wychowanków.

Również uczestnicy uroczystości mogli poznać osiągnięcia sceniczne osób niepełnosprawnych  bowiem po zakończeniu części oficjalnej  Integracyjny Zespół  „Przyjaciele” pod kierownictwem Bożeny Zając przygotował przedstawienie „Kwiat paproci”. Barwna opowieść z morałem, o tym jak szczęścia nie przynoszą bogactwa konsumowane w samotności, bez najbliższych, bez przyjaciół, została ukazana w wielu scenach zilustrowanych muzyką i piosenkami, z udziałem kilkunastu aktorów. Ich  profesjonalne zachowanie na scenie, zaangażowanie w odtwarzane postacie, a także oprawa plastyczna sprawiły, że spektakl przykuwał uwagę widzów i dostarczył im wielu wrażeń.

Natomiast wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przedstawili inscenizację „Rzepki” Juliana Tuwima. Humorystyczna inscenizacja rozbawiła  wszystkich widzów, którzy w radosnym nastroju udali się na smaczny poczęstunek przygotowany przez Zakład Aktywności Zawodowej. Później były jeszcze tańce i zabawa dla członków i wychowanków.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowane 10 maja 2012 roku w Tomaszowie Lubelskim to święto bardzo dobrze przygotowane łączące w sobie elementy poważne, duchowe z elementami zabawy, radości, manifestacji, stąd bierze się jego niecodzienna atmosfera i siła oddziaływania.

Zofia Brzozowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: