BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Maj 2014

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania wniosków  w Miejskim Urzędzie Pracy w  Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 101. Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel.
81 466 52 52, lub osobiście w siedzibie MUP w Lublinie, ul. Niecała 14, parter pok. 1 Informacja.

Druki dostępne są do pobrania w poniższej zakładce: www.mup.lublin.pl/dla_bezrobotnych/srodki_na_rozpoczecie_dzialalnosci.html

Monika Różycka-Górska
Kierownik Referatu Kancelarii/Rzecznik Prasowy
Miejski Urząd Pracy w Lublinie
ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
www.mup.lublin.pl
tel. 81 466 52 66, tel. kom. 601 964 120

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW