BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Styczeń 2020

Środki PFRON na modernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Miasto Lublin do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Obszar F Programu dedykowany jest jednostkom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej.

Środki w maksymalnej wysokości 160 000 zł, nieprzekraczające 80% pomocy będą mogły być przeznaczone na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Część 2F wystąpienia o środki PFRON wraz z załącznikami podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej składa za pośrednictwem Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Diamentowej 2, pok 101, do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Informacji w sprawie realizacji Programu można uzyskać w Lubelskim Odziale PFRON, tel. 81 466 76 07lublin@pfron.org.pl oraz Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 30 83anna.boguszewska@lublin.eu.

Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: