BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Kwiecień 2014

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym związane z protestem rodziców dzieci niepełnosprawnych

W wyniku wcześniejszych sygnałów z Kół terenowych oraz przeprowadzonej dyskusji w dniu 29 marca 2014, Zarząd Główny PSOUU uznał, że sprawa wymaga włączenia się merytorycznego Stowarzyszenia w opracowanie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a nie jedynie indywidualnego wspierania. ZG opracował Apel do Premiera Rządu RP w tej sprawie.

Apel został wysłany w dniu dzisiejszym do Premiera Rządu RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

PSOUU_do Premiera_29.03.2014_Page_1

PSOUU_do Premiera_29.03.2014_Page_2

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW