BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 lipiec 2013

Start do biznesu – projekt dla kobiet z niepełnosprawnością

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Start do biznesu” dla kobiet  z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim.

Projekt skierowany jest do  kobiet posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz nieaktywnych zawodowo).

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • BEZPŁATNE Szkolenia z ABC przedsiębiorczości
  • DLA NAJLEPSZYCH DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kontakt:

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw

Ul. Marii Skłodowskiej Curie 3

20-029 Lublin

tel: 81 534 61 91

k.kanczugowska@irp-fundacja.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: