BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 Lipiec 2011

Stowarzyszenie Osób z Nietrzymaniem Moczu „UroConti”

wydało 2 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

Publikacja bieżącego numeru przypada tuż po obchodach Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week) – inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), która ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu, podnoszenia świadomości nt. zaburzeń związanych z tym schorzeniem oraz promowania interdyscyplinarnego podejścia do leczenia NTM.

Biuletyn jest dostępny tutaj.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: