BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Maj 2011

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”

w Zamościu i Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu zapraszają na „Warsztaty równych szans”, które odbędą się 7-8 czerwca 2011 r. w Zamościu.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niewidomych i słabowidzących.
W programie przewidziana prezentacja technologii wspierającej ucznia niepełnosprawnego.

Program Warsztatów można przeczytać tutaj.
Karta zgłoszenia znajduje się do pobrania tutaj.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: