BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 lipiec 2015

Stowarzyszenie Słoneczko zaprasza do dwóch projektów

1.INDYWIDUALNE SZKOLENIA COACHINGOWE
Zapraszamy osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością (rodzice oraz specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością -preferowane osoby spoza powiatu lubelskiego, z woj.lubelskiego) na bezpłatne indywidualne szkolenia coachingowe. Celem projektu jest udzielenie pomocy coachingowej rodzinom osób z niepełnosprawnością i specjalistom pracującym z takimi osobami dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.Projekt dofinansowany jest przez ROPS w Lublinie ze środków PFRON.Ilość miejsc ograniczona.Kontakt pod numerem tel.509252548

2. WIĘKSZE SZANSE
Od lipca 2015 stowarzyszenie „Słoneczko” rozpoczyna nabór do projektu „Większe Szanse” skierowanego do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu woj. lubelskiego. Program ten ma na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, usprawnianie funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego, w tym komunikacyjnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez udział dzieci i młodzieży w specjalistycznych zajęciach takich jak: terapia logopedyczna, rewalidacja, terapia psychologiczna, terapia poznawczo-behawioralna, dogoterapia, muzyko- i artterapia z elementami socjoterapii (społeczna rehabilitacja przez sztukę), zajęcia ruchowe na pływalni, a także terapia EEG biofeedback.
Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne, są one dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków PFRON.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!
www.sloneczko.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: