BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
10 Listopad 2011

Stracona nadzieja na Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej w 2011 roku ???

8 kwietnia 2011 r. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk publicznie podczas spotkania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zapowiedział, że w tym roku powstanie Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Wiadomość ta wzbudziła duże nadzieje wśród organizacji osób niepełnosprawnych.

W czerwcu wydawało się, że istnieją duże szanse na szybką realizację inwestycji przy ul. Leszczyńskiego.

Potem niestety optymistyczne wieści ustąpiły miejsca niepokojącym informacjom o braku środków finansowych na adaptację budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Postanowiliśmy zasięgnąć informacji u Stanisława Kalinowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnego za inwestycje Miasta Lublin. Spotkanie w tej sprawie odbyło się 10 października 2011 r. Uczestniczyli w nim: Zastępca Prezydenta Miasta – Stanisław Kalinowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – Joanna Olszewska, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów – Tadeusz Dziuba, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów – Eugeniusz Janicki, Inspektor Nadzoru Budowlanego – Robert Lenarcik.

Zadaliśmy pytanie: Na jakim etapie jest inwestycja i jakie są plany z nią związane?

 W odpowiedzi z ust pana Dyrektora Dziuby usłyszeliśmy, że do końca miesiąca października 2011r. zostanie zakończony remont parteru budynku, a Pan Zastępca Prezydenta Stanisław Kalinowski zapewnił, że informacje o dalszych planach prac uzyskamy po dokładnym rozpoznaniu sprawy w kontekście planów budżetowych miasta Lublin na 2012r.

31 października 2011 r. byliśmy na Leszczyńskiego.
NIESTETY
TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTU PARTERU NIE ZOSTAŁ DOTRZYMANY.
Obecnie trwają prace nad budżetem miasta NA ROK 2012  –
CZY
LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ZOSTANIE W NIM UWZGLĘDNIONE????

Zespół redakcyjny Biuletynu  www.niepelnosprawni.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: