BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Wrzesień 2012

Strefa Płatnego Parkowania w Lublinie

W dniu 1 października  w  Lublinie rusza Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Opłaty w SPP będą obowiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17. Stawki opłat i informacje dotyczące SPP można znaleźć na stronie lublin.spp24.pl.

Uchwała Nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. wprowadza zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów. W SPP ma być wyznaczonych ok. 70 takich miejsc. Ich usytuowanie pokazuje mapka.

Ponadto osoby niepełnosprawne będą mogły parkować bez opłat na dowolnym miejscu w SPP, jeśli wykupią wcześniej i wyłożą  za przednią szybą samochodu tzw. abonament „N”.  Koszt tego abonamentu wynosi 50 zł rocznie.

Więcej na stronie Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW