BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 luty 2015

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje gdy stan zdrowia odpowiada wiekowi

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: