BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Luty 2012

Światowy Dzień Chorego w Warszawie

Minister Zdrowia proponuje liderom organizacji „stanąć po tej samej stronie barykady”!

W dniach 10-11 luty 2012 w Warszawie odbyła się konferencja liderów organizacji pacjentów z okazji Światowego Dnia Chorego, którą co roku organizuje Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z ks. Arkadiuszem Nowakiem na czele.

Jako przedstawicielka LFOON-SW, w tym również Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Bliżej Świata” w Lublinie, wcześniej zadeklarowałam udział zgłaszając do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ apel rodziców dzieci z rakiem oka /Rbl/ dotyczący leczenia zagranicznego. Zabiegałam o finansowanie zagranicznej konsultacji w przypadku zakwalifikowania oka do usunięcia, zwłaszcza, jeśli to jedyne oko dziecka. Wnioskowałam również o uproszczenie procedury zgody na leczenie zagraniczne tłumacząc to wyścigiem z rakiem oka.

Na tę konferencję i z okazji 15 lutego Światowego Dnia Raka Oka przygotowałam artykuł o leczeniu siatkówczaka. Dołączyłam informację, jak rozpoznać raka oka na fotografii dziecka. Miałam okazję wręczyć tę laurkę Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukiewiczowi i Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia  Maciejowi Dworskiemu zabiegając o szczególne zainteresowanie sprawami dzieci z rakiem oka.

Pan Minister w swoim przesłaniu do liderów prosił, abyśmy stali po tej samej strony barykady. Ja już widzę oczami wyobraźni pole walki: my rodzice i pacjenci wspierani przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia z jednej strony a z drugiej strony choróbska, w tym raczysko zwane Rbl. Damy radę!!!

Danuta Gołębiowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: