BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 kwiecień 2017

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Drugiego kwietnia na Placu Teatralnym w Lublinie świętowaliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Święto obchodzone jest corocznie na całym świecie z inicjatywy Hamada Ibn Chalifa as-Saniego, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 18 grudnia 2007 roku.

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Z okazji tego dnia budynek Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaświecił się na niebiesko. W ten sposób kolorem niebieskim wszyscy solidaryzują się z osobami z autyzmem.

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Œwiatowy Dzieñ Autyzmu

Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: