BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Wrzesień 2013

ŚWIATOWY SZCZYT AUTYZMU…na drodze do wyzdrowienia!

Konferencja odbędzie się w Warszawie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1 w dniach 19 – 20 października.

Informacje i rejestracja:  515 125 254 lub 22 632-44-24.

Światowy szczyt autyzmu
AD(H)D, autyzm, problemy z nauką czy zagadnienia behawioralne mają często związek z żywieniem i/lub są powodowane kwestiami biologicznymi – wszystkie te zaburzenia można skutecznie leczyć, jeżeli tylko znane są ich przyczyny. Omawiane terapie – skojarzone z innymi rodzajami leczenia – pomagają w usuwaniu przeszkód, sprawiając, że terapie modyfikujące zachowanie i sposób uczenia stają się skuteczniejsze. Omówimy najczęstsze powody, które  przyczyniają się do rozwoju autyzmu, zespołu Aspergera (ASD), całościowego zaburzenia rozwoju (CZR), AD(H)D czy też zaburzeń neurorozwojowych, wpływających na zachowanie i procesy uczenia. Prelegenci pochodzą z różnych krajów i specjalizują się w biomedycznym leczeniu dzieci z chorobami należącymi do kręgu zaburzeń autystycznych.

Omawiane będą zagadnienia:
– Nieprawidłowy metabolizm dopaminy wskutek obecności bakterii Clostridium
– Tarczyca i nadnercza w autyzmie
– Dieta i jej współzależność z objawami autystycznymi
– Rola alergii pokarmowych w zaburzeniach neuropsychiatrycznych
– Szczepienia a ASD
– Najnowsze badania nad obecnością i wpływem peptydów opiatowych w autyzmie
– Aktywacja komórek mikroglejua zapalenie mózgu
– Acetaminofen jako prawdopodobna główna przyczyna epidemii autyzmu
– Rola pestycydów w powodowaniu ASD

Oprócz konferencji odbędą się Warsztaty Son-Rise® z Gaby van den Berg

 

Program konferencji 1


Program konferencji 2

Więcej informacji na stronach: www.ecomedica.pl i www.vegamedica.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: