BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Czerwiec 2014

Świdnickie świętowanie

Na zaproszenie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świdniku, młodzież i opiekunowie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy uczestniczyli w dniu 08 czerwca 2014 r. w uroczystym świętowaniu Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z uczestnikami spotkania spotkali się  przedstawiciele samorządu oraz społeczeństwo lokalne.

001

p. Iwona Ratajczak przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w  Świdniku

 Tegoroczne spotkanie różniło się od poprzednich edycji. Świętowanie rozpoczęte zostało liturgią mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela, a po mszy odbył się „Marsz Godności”. Kolejnym punktem świętowania był Wiosenny Przegląd Piosenki – Świdnik 2014.

Hasło przewodnie spotkania „ Bogatym nie jest ten kto posiada lecz ten co daje”

W przeglądzie zaprezentowały się między innymi zespoły artystyczne z: WTZ Janowica, Świdnik, Mełgiew; DPS Krzesimów, DCA Świdnik; Zespół Tańca Ludowego-Świdnik, Zespół Akrobatyczny-Świdnik; Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zespół Śpiewaczy z Podzamcza, Zespół Wokalny MOK Świdnik.

Imprezy towarzyszące to: wystawa prac osób niepełnosprawnych, blok zabaw dla dzieci, stoisko kosmetyczne.

Zespół „Bębnoludy” zaprezentował w Świdniku wiązankę melodii świata ( min. melodie polskie, chorwackie, ukraińskie, holenderskie, greckie, jugosłowiańskie, niemieckie) w wykonaniu na instrumentach perkusyjnych a solista Łukasz Lisek wykonał do własnej aranżacji utwory: „Nikt na świecie nie wie”, „ Córko rybka”, „Nosa”, „La bamba”.

 

002

„Bębnoludy”

 Wszyscy uczestnicy spotkania oprócz poczęstunku otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki i upominki.

W Polsce żyje około 380 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Według danych WHO, ten rodzaj upośledzenia dotyka około jednego procenta społeczeństwa..

Takie spotkania, to okazja do pokazania, że upośledzenie umysłowe nie powinno i nie może być przyczyną dyskryminacji. Spotkania, imprezy integracyjne, pokazywanie twórczości osób niepełnosprawnych jest przełamywaniem barier, zmianą stereotypów myślowych. Niepełnosprawny to też człowiek to podmiot nie przedmiot. Inny nie znaczy gorszy.

Człowiek nie jest przedmiotem lecz podmiotem.

Nie jest czymś ale kimś.

Celem obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

Ocalić godność 

/ z tomiku wierszy „Człowiek dla człowieka” ks. Roman Indrzejczyk /

To już nie jest ten świat, teraz jest inaczej…
Szlachetnie postąpisz –
gotowi cię wyśmiać.
Nie skrzywdzisz człowieka –
powiedzą, żeś głupi.
Straciłeś okazję, żeby się odegrać –
naiwny – osądzą.
Zachęcać cię będą –
wydrwij to co święte,
zabłyśnij skandalem –
wnet będziesz na szczycie
i zdobędziesz sławę.
A jednak,
a jednak to wszystko nieprawda !
Pozostań szlachetnym
i nie krzywdź, nie wyśmiewaj –
Świat wciąż tego pragnie i dobra wciąż szuka.

 

To dobro, szlachetność należą się wszystkim. W Świdniku mogliśmy podziwiać piękne pracę, wyroby osób niepełnosprawnych nie jeden zdrowy, sprawny nie jest w stanie osiągnąć taki poziom doskonałości i piękna.

Dziękujemy Pani Iwonie Ratajczak przewodniczącej Zarządu Koła i wszystkim organizatorom za spotkanie, wspólnie spędzony czas oraz kolejną edycję Wiosennego Przeglądu Piosenki.

 

Mara Lisek-Zięba

 

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: