BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Maj 2012

świetlica – moje miejsce

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs w ramach programu „Świetlice – Moje Miejsce”, w którym o przyznanie dotacji mogą ubiegać się lokalnie działające organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego (z wyjątkiem powiatu warszawskiego)  oraz województwa lubelskiego.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać: 16 000 zł.

Aby ubiegać się o dotację należy nadesłać do 20 czerwca 2012 roku na adres Fundacji wypełniony formularz wniosku o dotację.

Więcej na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: