BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Październik 2012

Święto Pieczonego Ziemniaka

Dnia 23.09.2012 r. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne zorganizowało spotkanie integracyjno-kulturalne, którego tematem przewodnim było „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Projekt został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej od województwa lubelskiego w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu, w okresie od czerwca do września 2012 r., prowadzone były warsztaty taneczne. W tym czasie beneficjenci przygotowali dwa tańce regionalne: walczyk lubelski oraz polkę lubelską, połączone z krótką inscenizację dożynek ziemniaczanych (dokopiny). Uczestnicy zaprezentowali się w strojach nawiązujących stylistyką do ubioru ludowego z regionu lubelskiego.

Święto Pieczonego Ziemniaka miało być przypomnieniem zwyczajów związanych z ukończeniem prac polowych i okresu letniego. W wydarzenie to zaangażowane były całe rodziny, nierzadko korzystano z pomocy sąsiedzkiej. Po zakończeniu wykopków rozpalano ogniska i wspólnie pieczono ziemniaki.

Nasze spotkanie rozpoczął występ grupy wokalnej, która zaśpiewała znane i lubiane pieśni ludowe. Na tzw. dokopiny wykonywano dawniej wianek z kwiatów i maciny kartofli oraz przygotowywano jedzenie. Nie obyło się więc bez konkursu na najładniejszy wieniec. Trudno jednak było wybrać tylko jeden, gdyż każdy z uczestników konkursu wykazał się ogromnym zaangażowaniem i poczuciem piękna. Dużą atrakcją były liczne konkursy z udziałem „ziemniaka”, turniej strzelania z łuku do kupki siana oraz mecz towarzyski piłki nożnej.

Grupa wokalna i taneczna miały również okazję wystąpienia podczas obchodów Jubileuszu 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w dniu 22.06.1012 r., na który zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, kościelnych, ośrodków kultury, pomocy społecznej oraz rodziny osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Wiślińska-Kruk

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: