BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 styczeń 2018

Święto Trzech Króli

Mędrcy świata, monarchowie … tą kolędą rozpoczęła się liturgia mszy świętej. Święto Trzech Króli, czyli Objawienie Pańskie co roku jest obchodzone 6 stycznia.  Tego dnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej wspólnie z parafianami Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Łańcuchowie świętowali ten dzień. To wspólne świętowanie było możliwe dzięki otwartości na drugiego człowieka i zaproszeniu otrzymanym od proboszcza Parafii ks. Tomasza Konstanciuka.

Zdjęcie

Kościół Parafialny w Łańcuchowie

Liturgia uroczystości wiąże się z Bożym Narodzeniem. Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach – mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: ,,Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary złoto, kadzidło i mirrę „. Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (Objawienie Pańskie).

Zdjęcie

Pokłon Trzech Króli, rycina Heinricha Hofmanna, koniec XIX wieku.

O szukaniu Boga, narodzonego Dziecięcia mówił proboszcz podczas kazania oraz pantomima zaprezentowana przez uczestników Warsztatu i kolędy śpiewane tego dnia.

Ksiądz proboszcz rozpoczynając koncelebrowaną mszę świętą ze swoim kolega z czasów studiów, powitał parafian, uczestników Warsztatu, rodziców chrzczonego dziecka oraz zaprosił wszystkich do pozostania po mszy i obejrzenia jasełek „Szukam Boga” oraz włączenie się w akcję „kilometrów dobra”.„Kilometry dobra”, to akcja społecznościowa stowarzyszenia, organizowana wspólnie z Fundacją Polski Instytut Filantropii, mająca na celu „Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Zdjęcie

Po skończonej liturgii rozpoczęła się inscenizacja jasełkowa „Szukam Boga”.

Zdjęcie

Boga szukali prości ludzie, pasterze, którzy zasnęli i Trzej Królowie nie byli zgodni, którą drogą pójść.

Zdjęcie

Józef szukał schronienia, ale jak wiemy nie było miejsca.

„ Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się Jezu,
w stajni w ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca choć szedłeś,
jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli,
nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca choć szedłeś,
ogień miłości zapalić,
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić… ”

Kierunek wskazała gwiazda.

Zdjęcie

Dopełnieniem całej inscenizacji była kolęda/pastorałka „Złota Jerozolima„ zaśpiewana przez Łukasza solistę z warsztatów.

„ Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima,

a w biednym Betlejem pani syneczka w grocie powiła.

Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie,

bieda straszna w Betlejem – tam tylko Pan przybędzie.

Do szopy, do szopy wszyscy,

kto ogrzać pragnie ręce,

z darami, z darami, z darami,

by odtajało serce… ”

Po zakończonym występie głos zabrała przewodnicząca Koła w Łęcznej i kierownik Warsztatu w jednej osobie. Podziękowała proboszczowi za możliwość prezentacji i wszystkim obecnym za bardzo ciepłe przyjęcie jasełek „Szukając Boga”. Zauważajmy Go w każdym z nas, bądźmy wrażliwi każdego dnia, nie tylko okazjonalnie. Poprosiła o włączenie się w akcję „Kilometry dobra” i zaprosiła wszystkich do odwiedzenia placówki w Janowicy gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną nabywają umiejętności prowadzących ich do samodzielnej egzystencji.

Społeczność skupiona w Parafii Łańcuchów jest otwarta na działanie innych, potrzebujących, duża w tym zasługa księdza Tomasza. Otwartość księdza spowodowała, że kierujemy do Niego nasze kroki nie tylko w potrzebie, ale po prostu tak po ludzku rozmawiamy o planach, radościach, sukcesach, porażkach czy o rozwoju i planach Parafii.

Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie i obiecujemy, że z chwilą oficjalnego startu kampanii społecznej „Kilometry dobra” będziemy o niej informować.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis „C+M+B” wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie! – łac. Christus Mansionem Benedicat!

Poświęcona przez proboszcza kreda, kadzidło, pamiątki z okazji chrztu wszyscy zabrali do domów by na swoich drzwiach domu zapisać „C+M+B” – Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz prawdziwego króla (złoto).

Niech ta wiara w Chrystusa prawdziwego człowieka pozwala nam iść przez życie zostawiając ślady dobra.

Dziękuję, dziękujemy .

Nie żałuj w życiu niczego, bo szkoda czasu na żale.
Wyjdź lepiej naprzeciw tego, co tajemnicą życia jest dalej.
Przed tobą dni niepoznane i wspomnienia jeszcze ukryte,
białe karty niezapisane i przeznaczenia drogi nieodkryte.
Nie żałuj więc przeszłości i nie przestawaj marzyć
lecz sięgaj do przyszłości, bo wszystko się może zdarzyć.

Nie przestajemy marzyć o rozbudowie naszej placówki. Nie przestajemy marzyć o spotkaniu ludzi którzy nam pomogą….

Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: