BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Kwiecień 2013

Sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością

Sytuacja dorosłych osób z niepełnosprawnością będzie tematem konferencji organizowanej przez Annę Dąbrowską dziennikarkę TVP Lublin, Marię Król prezeskę Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu oraz Małgorzatę Batorską prezeskę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia w godz. 11.00 -13.30 w Studio TVP Lublin przy ul. Raabego 2.

 

Program konferencji „Niepełnosprawność jako kwestia praw człowieka”

Konsekwencje Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością w Polsce

 

godz. 11.00  – Powitanie  – Anna Dąbrowska

godz. 11.05 – Referat – Michał Woźniak (osoba z niepełnosprawnością)

   „Komunikacja pozawerbalna –milczenie nie zawsze jest złotem”

godz. 11.15 – Referat – Maria Król –prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

  „Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka”

godz.  11.30 – Referat –Joanna Pąk (osoba z niepełnosprawnością)

  „Kontakty interpersonalne osób z niepełnosprawnością”

godz. 11.40 – lek. med. Iwona Żarnowska –pediatra, neurolog dziecięcy

  „ Osoby z niepełnosprawnością w systemie opieki zdrowotnej w Polsce” 

godz.  11. 55 – Piotr Radoń (osoba z niepełnosprawnością)

         „ Moje dorosłe życie”  

godz.  12.05 – Jan Arczewski  (osoba z niepełnosprawnością)

   „Aktualne potrzeby osób z niepełnosprawnością”

PRZERWA  KAWOWA  (zaproszenie na kiermasz WTZ  -holl TVP Lublin)

godz. 12.30  Panel  Dyskusyjny  –„Co dalej ?” –Mój dom    

moderator – Aleksandra Wnuk –przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym MPD

– fragment filmu TVP Lublin „Co dalej”  czas; 1.30 sek.

-referat Michał Król (osoba z niepełnosprawnością)

„Odejście rodziców i co dalej?”

-udział biorą Władysław Kosiniak-Kamysz –Minister Pracy i Polityki Społecznej

-Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski

-Krzysztof Hetman –Marszałek Województwa Lubelskiego

-Monika Lipińska – Wiceprezydent Lublina

-Ireneusz Roszko – pedagog specjalny

-Małgorzata Batorska – prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie

– Maria Król  – prezeska Stowarzyszenia „Krok za Krokiem” w Zamościu

–  osoby z sali

godz. 13.30 –wręczenie petycji Panu Ministrowi i zakończenie konferencji

Informacja na temat konferencji

Anna Dąbrowska

TVP Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW