BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Kwiecień 2013

Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością

16 kwietnia 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godzinie 12.00 odbędzie się konferencja „Sytuacja rodzin dzieci z niepełnosprawnością” podsumowująca kampanię społeczną „Na jednym wózku”, zrealizowaną pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Konferencję organizuje Fundacja „Promyk Słońca” we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja będzie połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu organizowanego w ramach kampanii na rzecz rodzin dzieci  z niepełnosprawnością „Na jednym wózku”. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, członkowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin dzieci z niepełnosprawnością oraz rodzice i opiekunowie, którzy  wzięli udział w kampanii „Na jednym wózku”, zrealizowanej pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane postulaty wypracowane wspólnie przez środowiska związane z problemem niepełnosprawności dzieci, a więc przede wszystkim członków rodzin niepełnosprawnych dzieci, a także organizacje pozarządowe, terapeutów, lekarzy. Celem tych postulatów jest poprawa sytuacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Więcej informacji na stronie Pomagamy Dzieciom

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW