BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Maj 2014

„Szansa na start”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szansa na start” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 72 osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego (43 kobiety i 29 mężczyzn).

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r.- 31.03.2015 r.

Projekt skierowany jest do 72 osób (w tym 43 kobiety), które spełniają łącznie poniższe kryteria:
są osobami niepełnosprawnymi, nieaktywnymi zawodowo lub bezrobotnymi zamieszkałymi na terenie województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu:

 – PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

– PRACOWNIK GOSPODARCZY

– POMOC KUCHENNA Z ELEMENTAMI CATERINGU

 

 Oraz we wsparciu doradczym

– Indywidualny Plan Działania

– Indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne

– Warsztaty kompetencji społecznych

 

Dodatkowo dla wszystkich  Uczestników przewidziano

3-miesięczne płatne staże zawodowe!

 

Wszystkim Uczestnikom Projektu zapewniamy:

– Odpowiednie certyfikaty oraz zaświadczenia  potwierdzające zdobycie kwalifikacji oraz ukończenia szkolenia (zg. z Rozporządz. MEN)

– Stypendium szkoleniowe

– Zwrot kosztów dojazdu na kurs zawodowy oraz  staże

– Wyżywienie

– Materiały szkoleniowe

– Badania lekarskie

– 3-miesięczne płatne staże zawodowe

– Możliwość dojazdu personelu projektu (Mobilne Biuro Projektu)

 Projekt „Szansa na start”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lublin.klanza.eu oraz w biurze projektu: Biuro Projektu „Szansa na start”, u. Peowiaków 10/9, 20-007 Lublin, tel./faks: 81 534 65 83, email: szansa@klanza.org.pl

 

SZANSA na START

Katarzyna Gralewska

Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów KLANZA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: