BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

Szkolenia dla osób do 30 roku życia

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w Projekcie: „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”

OFERUJEMY m.in.:

Warsztaty Aktywizacji Społeczno Zawodowej (z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii, prawa, „niezależnego życia” itd.)

Szkolenia zawodowe np. grafik komputerowy, pracownik biurowy, księgowość, kosmetyczka itp.(zakończone egzaminem), także w formie indywidualnych zajęć w domu beneficjenta

Kursy podnoszące kwalifikacje np. prawo jazdy, języki obce itd.

Praktyki zawodowe (minimum 40 godzin)

3- miesięczne staże rehabilitacyjne (stypendium) – umożliwią praktyczne zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Indywidualne i grupowe wsparcie, m.in. psychologa, doradcy zawodowego/trenera pracy, prawnika, konsultantów „niezależnego życia”, lekarzy różnych specjalności, itd.

Konsultacje indywidualne i grupowe – warsztaty dla rodzin i opiekunów (wyjazdowe i stacjonarne)

Pokrycie kosztów pomocy naukowych, czesnego, opłat egzaminacyjnych itp.

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Wymagania formalne uczestnictwa w projekcie:

Posiadanie aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ze sprzężeniem)

W wieku od 16 do 30 lat

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo

Osoby nie korzystające aktualnie z żadnej innej formy aktywizacji, np. Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładów Aktywności Zawodowej

Osoby, które aktualnie uczą się lub studiują (bez względu na to, który semestr czy rok studiów)

Osoby, chcące kontynuować kształcenie: w szkole policealnej, na uczelni wyższej – również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w formie e-learningowej

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych

Absolwenci uczelni wyższych (do 12 m-cy od zakończenia edukacji), którzy chcą podjąć zatrudnienie

 

Kontakt:

Ewelina Cur             ewelina.cur@far.org.pl

Katarzyna Orzeł             katarzyna.orzel@far.org.pl  

Tel. 81 526 10 24

Biuro regionalne FAR

Al. Kraśnicka 127/129

20-718 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: