BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Sierpień 2012

Szkolenia dla wolontariuszy i osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi „Tacy sami”

W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny w Lublinie we wrześniu rozpoczynamy nabór do realizacji projektu „TACY SAMI”.

Jest to szkolenie dla wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie obejmować będzie 8 godzin treningu praktycznych umiejętności przygotowujących wolontariuszy/opiekunów do psychologicznego wspierania osób niepełnosprawnych. Pozwoli ono w sposób świadomy oddziaływać na sferę emocjonalno-społeczną osób niepełnosprawnych przyczyniając się tym samym do skuteczności procesu ich rehabilitacji. Szkolenie skierowane jest do dwóch maksymalnie 12-to osobowych grup. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Narutowicza 54. Zapisy prowadzimy telefonicznie: 81/ 53 235 16; 81/ 53 239 43 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 oraz mailowo: tpdlublin@interia.pl

Informacji ze strony Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: