BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 czerwiec 2017

Szkolenia i płatne staże dla osób od 18 do 29 roku życia w ramach projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych zaprasza osoby od 18 do 29 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu lubelskiego (Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew), do uczestnictwa w projekcie pt. „Lubelska Akademia Kwalifikacji „.Plakat Lubelska Akademia Kwalifikacji

W ramach projektu oferujemy:
• identyfikację potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania
• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
• grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej
• wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe (ze stypendium szkoleniowym w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę) z zakresu:

– ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW (Pracownik biurowy)

– GRAFIKA KOMPUTEROWA

• 3 miesięczne staże zawodowe (ze stypendium stażowym w wysokości 1850,00 zł brutto miesięcznie)

W szczególności zapraszamy:
– kobiety
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego (woj. lubelskie)

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 733 300 563 lub 733 300 621.

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Krochmalna 26A,

20-401 Lublin

(I piętro, pokój nr 1)

www.crb.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: